İzmir Havuzculuk

Çocuklar İçin Havuz Güvenliği


Çocuklar İçin Havuz Güvenliği

Tatil dönemlerinin en korkulan haberleri içerisinde boğulma kaynaklı haberler vardır. Boğulma kaynaklı çocuk ölümlerinin kasıtsız kayıtlarının %30 kadar kısmını boğulmalar oluşturur. Bu da çocuklar için havuz güvenliği konusunu gündeme almamıza sebep olmuştur.

Çocuklar arasındaki %30’luk boğulma vakalarının %70’lik kısmını ebeveynlerinin takibinde olmayan çocuklar oluşturmaktadır. Bu sebeple boğulma sebepli kazaların oluşmasını önlemenin ilk tedbiri olarak çocukları kontrolsüz bir şekilde bu aktiviteye göndermemek gelir. Bunu takiben havuz alarmları da koruyucu önlemler arasında yer alır. Havuz kameraları havuz kapısına ya da havuz alanına girişi olmalıdır. Havuz içi kameralar da bu konuda yardımcı olacak olsa da havuz içindeyken bir sinyal gelmesi durumunda bir kaza gerçekleşmiş demek olacağından çok hızlı hareket edilmesi gerekir.

Havuzun kullanıldığı alanın mutlaka kontrol ediliyor olması gerekir. Bunun için havuz güvenliğinden sorumlu bir personel bulundurmak özellikle sık kullanım dönemlerinden kurtarıcı olabilecektir. Havuzun kullanılmadığı sezon dışı dönelerde hem ev sakinleri hem de meraklı misafirler için en etkili koruyucu havuz örtüleridir. Havuz örtüleri belirtilen standartlarda kurulumu yapılarak koruyucu olarak kullanılabilir.

Havuz etrafında koruyucu önlem olarak acil müdahale ekipmanlarının olması, kaygan zemin önlemlerinin alınmış olması, olası kazalara karşı sağlıkçıların çağrılabilmesi için adres bilgilerinin açık olarak belirtilen bir bilgilendirmenin olması gibi tedbirler de alınabilir.  Yüzme havuzları için alınan bu önemlerin dışında park alanları gibi açık alanlarda buluna süs havuzları için de farklı tedbirler uygulanmalıdır. Özellikle süs havuzlarında bulunan aydınlatma ve hareket sensörleri gibi elektrik ile çalışan sistemler olduğunda bu tarz havuzlar için boğulmalara ek güvenlik önlemleri de alınmalıdır.

Çocuklar için havuz güvenliği sadece kazalar ile sınırlı değildir. Sağlık açısından korunaklı olmayan havuzlar da çocuklar da ishal, kusma, ateş gibi hastalıklara yol açabilecektir. Bu konu da zaten çocuklar ve yetişkinler için ayrıca önemsenmelidir.

Havuzlarınızın inşaatı sırasında bu tarz güvenlik tedbirlerinin sağlanıyor olması ve sağlıklı olması için periyodik bakımların yapılıyor olması zorunludur. Havuzlarınızı çocuklarınız ve çocuklarımız için hala güvenli hale getirmediyseniz İzmir Havuzculuk ailesi olarak hepimizin güvenliği açısından sizlere yardımcı olmak steriz.

 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 92717

Bu sayfayı paylaş